Google+
   
         AB PROJE AKADEMİSİ EĞİTİM & DANIŞMANLIK
                                                                                     
                                                 
   İSTANBUL - ANKARA - İZMİR - SAMSUN - ERZURUM - ADANA - DİYARBAKIR                 

                                                                             
  AB HİBE PROJELERİ HAZIRLAMA ve YÖNETİMİ

                                          KALKINMA AJANSLARI - TKDK ve IPARD - KOSGEB - TÜBİTAK - ULUSAL AJANS ve YENİ ERASMUS +

                                        BAKANLIKLAR ve SODES ( İSTİHDAM - SOSYAL İÇERME - KÜLTÜR - SANAT - SPOR ) HİBE PROJELERİ


                                                                                Gsm : 0545.570 63 83         Tel : 0232. 752 72 49    -    0216. 363 09 21  
 
AB Projeleri Hazırlama Eğitimi
TKDK ve IPARD Projeleri Hazırlama Eğitimi
Güncel AB Fonları ve Projeler
İnsan Kaynakları Departmanı
AB Sosyal Destek Projeleri Hazırlama
Dış Ticaret ve İhracat Uzmanlığı - Sadık Vural
AB Proje Asistanlığı ve Uzmanlığı
KOSGEB Proje ve İş Planı Hazırlama Eğitimi
Kalkınma Ajanslarına Bağımsız Değerlendirici Alınacaktır
Fon Havuzu
Güncel AB Proje Çağrıları
Kobi Danışmanlığı (Proje Ofisi)
        
                                                                                                                                     
 

     
   AB HİBE PROJELERİ HAZIRLAMA ve YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

       CUMARTESİ ve PAZAR 

                                          ÖRNEK UYGULANMIŞ PROJELER - TKDK ve IPARD PROJELERİ - PCM EĞİTİM SERTİFİKASI

                                                   

                                                                                                                                        
           

          26-27 
NİSAN  2014  BURSA                              

          03-04  MAYIS  2014  ANKARA                            

          10-11  MAYIS  2014  İZMİR                              
         
          17-18  MAYIS  2014  İSTANBUL                         

          DİĞER EĞİTİM BÖLGELERİ ve TARİHLERİ               
         


EĞİTİM YERİ               
: TÜRKİYE'DE HER BÖLGEMİZDE EĞİTİM VERİLMEKTEDİR


EĞİTİM TARİHLERİ   :  HER HAFTA  
CUMARTESİ - PAZAR   

EĞİTİM SAATİ             :  09:00 - 18:00

KONTENJAN              :  12  KİŞİ İLE SINIRLIDIR

EĞİTİM İÇERİĞİ          :  AYRINTILAR  İÇİN TIKLAYINIZ

EĞİTİM ÜCRETİ          :  500 + KDV  =  590  TL   Eğitim Döküman Dosyası + Örnek Uygulanmış Projeler + Ücretsiz İş ve Kariyer Danışmanlığı
                                                                                               Çay - Kahve ve Diğer İkramlar   

EĞİTİME KİMLER KATILMALI :       

 • KOBİ İşletmeleri
 • Girişimciler ve Kendi Proje Ofisini Kurmak İsteyenler
 • Yatırımcılar
 • Sanayiciler
 • Mevcut Yatırımlarını ve İşlerini Hibe Destekleri İle Büyütmek İsteyen İşletmeler
 • Kamu Kurumu Temsilcileri
 • Meslek Örgütleri
 • İl Özel İdareleri
 • Oda, Dernek, Vakıf Temsilcileri
 • Yerel Yönetimler
 • Okullar
 • Üniversiteler
 • Üniversite Öğrencileri ve Ziraat Mühendisi,Gıda Mühendisi,Veteriner ve Tekniker Elemanlar
 • Sendikalar
 • Projesine, Buluşuna Destek Bulmak İsteyen Bireysel Girişimciler
 • Proje Yatırım Fikrine Sahip Fakat Fikrine Nasıl Finansman Sağlayacağını Bilemeyen Girişimciler ve Bireysel Yatırımcılar
 • Yatırımlara Finansman veya Fon Kaynağı Oluşturmak İsteyenler
 • Danışmanlar
 • Akademisyenler
 • Projelerde Proje Yazım ve Yönetim Aşamalarında Görev Alacak Uzmanlar
 • Mühendisler
 • Muhasebeci ve Mali Müşavirler


*** EĞİTİM BAŞVURU  FORMUNUN GÖNDERİLMESİ ve EĞİTİM ÜCRETİNİN ÖDENMESİ İLE KAYDINIZ  KESİNLEŞMEKTEDİR                                        AVRUPA BİRLİĞİ HİBE FONLARINA PROJE HAZIRLAYARAK  MESLEK SAHİBİ OLUN...Türkiye'nin elli yılı aşan AB macerası inişli çıkışlı seyrinde devam edip "Türkiye AB üyesi olmalı mı olmamalı mı?" tartışmaları sürerken AB hibe programlarıyla desteklenen projeler, birçok kişiye yeni istihdam fırsatı sağlıyor.

Yaşar Üniversitesi AB Merkezi Müdürü Yrd.Doç. Dr. Ayselin Yıldız, AB tarafından aday ülkelere yönelik mali yardım aracı olan \'Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı\' (IPA) kapsamında Türkiye'ye tahsis edilen hibe miktarının 2007-2013 dönemi için 4.8 milyar Avro, 2014-2020 döneminde 4,5 milyar Avro olduğunu belirtti.

Yıldız, bu hibelerin, imkanları kısıtlı birçok belediye, kurum ve özellikle de sivil toplum örgütleri için oldukça önemli bir destek olduğunu anlatarak şunları söyledi: "Projelerin yazılması ve yürütülmesi için ihtiyaç duyulan uzmanlık ayrı bir iş alanı yarattı. Hibe programlarına proje yazmak ve yürütmek yeni bir meslek oldu. Ayrıca, hibe programları sayesinde yapılan eğitimlerle de birçok insan, çeşitli alanlarda meslek sahibi olup iş buldu."

İŞSİZLERE İŞ VE MESLEK İMKANI
AB hibelerinden geliştirdikleri projeler aracılığı ile destek alabilen üniversiteler, kamu kurumları, belediyeler, özel kuruluşlar, KOBİ'ler, meslek örgütleri ve dernekler AB birimleri oluşturup milyonlarca Avro hibeyle, ihtiyaç duydukları insan ve mali kaynağını sağlayabiliyor. Yrd.Doç. Dr. Ayselin Yıldız, bir araya gelen 4-5 genç veya yenigirişimcilerin, yazdıkları projelerle fikirlerini hayata geçirebilme fırsatı bulup kariyer gelişimlerini destekleyebildiğini anlatarak "Bu olanaklar, mali imkanları kısıtlı birçok kurum için özellikle de sivil toplum örgütleri ve dernekler adına oldukça önemli bir destek" diye konuştu.

KURUMLAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT
AB projelerinin, çalışanlara finansal ve kariyer gelişimi açısından destek olduğunu kaydeden Ayselin Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece bu projelerde çalışmak üzereyeni insan kaynağı teminine de olanak sağlıyor. Projelerde istihdam edilen kişiler, proje süresince hem iş deneyimi kazanıyor, hem de ücretlerini sağlanan hibe desteğinden karşılayabiliyor. Projeler, imkanları kısıtlı, ancak gelişme potansiyeli olan birçok kurum için oldukça önemli fırsatlar sağlıyor. Yeni alt yapı imkanları, yerel ve uluslararası işbirlikleri, istihdam desteği, kurumların kapasitesinin gelişmesine önemli katkı sağlıyor."

UZMAN İHTİYACI VAR
Projelerin yazılması ve yürütülmesi için ihtiyaç duyulan uzmanlığın ayrı bir iş alanı oluşturduğunu ifade eden Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hibelerden faydalanabilmek için proje geliştirmek gerekiyor. Projelerin yazımı ise AB politikaları konularında bilgili, kalifiye uzmanlar gerektiriyor. Dolayısı ile üniversitelerde açılan AB bölümleri, sertifikaprogramları ve bu alanda kalifiye işgücü yaratmayı destekleyen programlar, çok önem kazanıyor. Alandaki yetişmiş uzman ve işgücünü artırmak için bile yine AB'nin desteklediği Jean Monnet Burs Programı bulunuyor. Bu alanda kendini yetiştiren uzmanlar, sadece Türkiye'de değil, proje bazlı yurt dışında da iş bulabiliyor. AB süreci Türkiye'de yeni bir istihdam alanı da yaratmış durumda. Türkiye'ye tahsis edilen AB fonlarından yararlanmak için proje üretmek şart. Ancak ne şirketler, ne kamu ne de STK'lar topluluk bürokrasisinin istediği gibi proje hazırlama ve yürütme konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip değil. Bu fonlardan daha etkin faydalanabilmek için projeler konusunda yetişmiş daha çok iş gücüne ihtiyacımız var."

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ BEŞ YILDA 30 PROJEDE YER ALDI
Yaşar Üniversitesi'nin son beş yılda 30'u aşkın projede görev aldığını ve projelerin mali katkısının yaklaşık 1,5 milyon Avro olduğunu söyleyen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akademisyenlerimizin yürüttüğü 300 bin Avroluk araştırma projeleri de var, öğrencilerimizin kendilerinin yazıp yürüttüğü 5 bin Avroluk sosyal sorumluluk projeleri de var. Geçen aylarda Yaşar Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu üyesi öğrenciler, Avrupa'daki genç işsizliği ve çözüm önerisi olarak girişimcilik kavramını ele aldıkları Kendine İş Çıkar adlı projeleriyle hibe kazandı. 9 ülkeden gençler, girişimcilik eğitimi aldı. Hepsi etki alanı yüksek ve farklı projelerdir. Öğrencilerimizin yurt dışında eğitim ve staj faaliyetlerine katılması, personelimizin akademik çalışmalarının desteklenmesi, araştırmalarına verilen destekler, yeni uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi hep bu hibe destekleri ile gerçekleştirildi."

"AB-Türkiye ilişkileri sekteye uğradı", "AB ülkenin gündeminde değil" söylemleri sürerken diğer yanda birçok proje yürütüldüğünü belirten Yıldız, şunları söyledi: "Yeni projeler sunulup kabul ediliyor. Dolayısıyla AB konularında ve hibe programları desteğiyle proje yönetiminde bilgili yetişmiş uzmanlara duyulan ihtiyaç devam ediyor ve bu alanda önemli bir açık var. Yaşar Üniversitesi AB Merkezi olarak 'proje planlama ve yönetim eğitimleri' de veriyoruz."

AB'DEN MALİ DESTEK
Türkiye'ye tahsis edilen hibe miktarı 2007-2013 bütçe dönemi için toplam 4.8 milyar Avro olduğunu anlatan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu miktarın 474 milyon Avrosu sadece 'insan kaynaklarının geliştirilmesine' yönelikti. AB'nin yeni bütçe dönemi 2014-2020 için Türkiye'ye öngöreceği bütçenin henüz resmi olarak ilan edilmemekle birlikte yaklaşık 4.5 milyar Avro olacağı tahmin ediliyor. Dikkat çekici bir konu, yeni bütçede sivil toplumun gelişimine önem veriliyor. Sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi, işbirliğinin artması, sivil toplum diyalogunun gelişimi ve yasal çerçevenin geliştirilmesine yaklaşık 160-170 milyon Avro destek öngörülüyor."

Kaynak: İHA

ÜYELİK GİRİŞİ
2014 TAKVİMİ
HAVA DURUMU
Anlık
Yarın
13° 20° 13°
DÖVİZ
AlışSatış
Dolar2.13022.1341
Euro2.95052.9559

ANASAYFA
MALATYA - BİNGÖL - ELAZIĞ - TUNCELİ
DENİZLİ - AYDIN - MUĞLA
BALIKESİR - ÇANAKKALE
GAZİANTEP - ADIYAMAN - KİLİS
İZMİR
DİYARBAKIR - ŞANLIURFA
KASTAMONU - ÇANKIRI - SİNOP
ERZURUM - BAYBURT - ERZİNCAN
KOCAELİ - BOLU - DÜZCE - SAKARYA - YALOVA
KONYA - KARAMAN
KAYSERİ - SİVAS - YOZGAT
SAMSUN - AMASYA - ÇORUM - TOKAT
KARS - AĞRI - ARDAHAN - IĞDIR
TEKİRDAĞ - EDİRNE - KIRKLARELİ
AFYONKARAHİSAR - KÜTAHYA - MANİSA - UŞAK
ANKARA
İSTANBUL
NEVŞEHİR - AKSARAY - KIRŞEHİR - NİĞDE - KIRIKKALE
ISPARTA - ANTALYA - BURDUR
ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK
BURSA - ESKİŞEHİR - BİLECİK
ADANA - MERSİN
MARDİN - BATMAN - SİİRT - ŞIRNAK
HATAY - KAHRAMANMARAŞ - OSMANİYE
VAN - BİTLİS - HAKKARİ - MUŞ
TRABZON - ARTVİN - GİRESUN - GÜMÜŞHANE - ORDU - RİZEGÜNÜMÜZÜN EN İYİ MESLEĞİNDE

             İŞ ve KARİYER FIRSATI

           AB PROJE ASİSTANLIĞI ve UZMANLIĞI